کاشت ابرو

مهم‌ترین کاری که در کاشت ابرو باید صورت بگیرد این است که:زاویه قرارگیری ابرو با رشد فولیکول ها باید در یک راستا باشد و کاملا با کاشت مو تفاوت دارد زیرا که ابرو به صورت دانه ای رشد می‌کند برعکس سر که به صورت چندتایی است. مهم‌ترین و دقیق ترین قسمت در کاشت ابرو این …

کاشت ابرو ادامه »